Γενική Οδοντιατρική

genikh-odontiatrikh
 • Εξέταση & προληπτικός έλεγχος ασθενή

 • Ακτινογραφικός έλεγχος

 • Καθαρισμός

 • Φθορίωση

 • Εμφράξεις (σφραγίσματα) σύνθετων ρητινών

 • Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού

Αισθητική Οδοντιατρική

aisthitiki
 • Λεύκανση δοντιών

 • Όψεις ρητίνης

 • Όψεις πορσελάνης

 • Ολοκεραμικές στεφάνες

 • Τοποθέτηση οδοντικού στρας

 • Λευκά σφραγίσματα

Ενδοδοντία

Ενδοδοντία
 • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μονόριζου δοντιού

 • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) πολύρριζου δοντιού

 • Άμεση κάλυψη πολφού

Περιοδοντολογία

Περιοδοντολογία
 • Διδασκαλία στοματικής υγιεινής

 • Καθαρισμός + στίλβωση δοντιών με σοδοβολή

 • Θεραπεία ουλίτιδας

 • Ναρθηκοποίηση

 • Περιοδοντική θεραπεία

Προσθετική οδοντιατρική

Προσθετική οδοντιατρική
 • Στεφάνες ή γέφυρες μεταλλοκεραμικές / ολοκεραμικές

 • Επένθετα

 • Μερικές οδοντοστοιχίες

 • Ολικές οδοντοστοιχίες

 • Επανεφαρμογή οδοντοστοιχίας

Χειρουργική στόματος

Χειρουργική στόματος
 • Εξαγωγή δοντιού

 • Αντιμετώπιση ξηρού φατνίου

 • Διάνοιξη αποστήματος ενδοστοματικά

Παιδοδοντία

paidodontia
 • Διδασκαλία στοματικής υγιεινής

 • Κάλυψη οπών + σχισμών (sealants)

 • Φθορίωση

 • Εμφράξεις (σφραγίσματα) νεογιλών

 • Εξαγωγές νεογιλών δοντιών

Οδοντιατρικοί νάρθηκες

Οδοντιατρικοί νάρθηκες